L-Joy dancefactory beweegt!
 

Algemene voorwaarden


Inschrijven
Voordat u uzelf of uw kind definitief inschrijft, biedt L-Joy dancefactory u de mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Proefles aanvragen kan via onze website.  Hierna kun je desgewenst inschrijven, ook dit gaat online  Mocht je hier niet aan uitkomen, dan helpen we je uiteraard aan de balie. Als nieuw lid betaal je  € 15,00 inschrijfgeld.  

Betalingsvoorwaarden
In de contributie is rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties (tijdens de schoolvakanties is L-Joy dancefactory gesloten). Alle abonnementen hebben een looptijd van 1 maand en wij factureren per maand vooruit. Begin je bij l-joy dan betaal je de eerste keer voor twee maanden. Begin je halverwege de maand dan betaal je de eerste keer een gebroken tarief. De eerste betaling zal per factuur geschieden en dien je zelf over te maken. Wij incasseren 1x per maand. 

Er word geen restitutie verleend bij overmachtsituaties, als er lessen uitvallen door overmacht word er geen contributie terugbetaald.

Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt administratiekosten van €7,50 in rekening te brengen plus eventueel bijkomende incassokosten.

Opzeggen
Opzeggen kan per email naar info@l-joy.nl.  Elke andere vorm van opzegging is dus niet akkoord en wordt niet in behandeling genomen! 

Bij het afsluiten van een abonnement sluit je altijd een maand abonnement af. Hierna kun je het opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn. Bijvoorbeeld je zegt op op 20 februari dan gaat jouw opzegtermijn in per 1 maart en eindigt je lidmaatschap op 1 april.  

Strippenkaart-toegangstegoed
De strippenkaart is onbeperkt geldig. Via de web-app van Studiocloud meld je je aan voor de lessen. Let op! Mocht je toch niet kunnen komen, meld je dan op tijd af, anders kost het je een toegangstegoed.  

Inhalen
Gemiste lessen kunnen in dezelfde maand worden ingehaald. Via https://mijn.l-joy.nl  kun je een les annuleren.

Ziekmelden/Lidmaatschap opschorten
Kan je niet naar de les komen, graag via https://mijn.l-joy.nl afmelden voor de les. Bij langdurige ziekte/blessure/zwangerschap kan eventueel het lidmaatschap worden opgeschort. Dit is ter beoordeling aan het team. Aanvragen hieromtrent dienen per e-mail te worden ingediend.

Specials, workshops en evenementen
Na aankoop van je ticket voor een special, workshop of evenement is het niet meer mogelijk om je ticket te retourneren. Uiteraard mag je deze wel onderling weggeven of doorverkopen, mits voor dezelfde prijs als aanschaf. Graag horen wij bij doorverkoop op welke naam we de ticket mogen noteren.   

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. Directie en docenten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, beschadigde- of zoekgeraakte eigendommen. Waardevolle eigendommen kunnen mee de zaal in genomen worden, telefoons op stil.   

Inhoudelijk
Tassen, jassen en/of schoenen horen in de kleedkamer. Buitenschoeisel en eten is niet toegestaan op de dansvloer.  Water drinken mag,  liefst uit eigen bidon. Docent(e) behoudt het recht de lestijd/lesvorm te wijzigen. De danszalen mogen alleen betreden worden als er een docent in de zaal is. Je word op tijd in de les verwacht en draagt passende sportkleding.  

Privacy verklaring
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De volledige verklaring is te lezen op onze website.

Korting
Voor leerlingen die meer dan 1 lesuur volgen, geldt een korting van 10% over de totale lessen. Een proefles en het 4e lesuur zijn gratis.                                                                                                                                                         
Hygiëne
Hygiëne is belangrijk. Zorg voor een handdoek tijdens de sporturen. Geen schoenen die buiten zijn gedragen in de zaal. Zand slijt de dansvloer en er word veel op blote voeten gedanst.
Laat het toilet en de wasgelegenheid netjes achter. 

Tenslotte
Roken is binnen en rondom  L-Joy dancefactory niet toegestaan.

Protocol
Mocht de overheid een besluit nemen tot een algemene richtlijnen. Dan dient L-Joy Dancefactory zich hieraan te houden en zullen we het protocol delen met onze leden.
Een ieder dient zich aan deze geldende regels te houden. Bij het niet naleven van deze geldende regels zijn docenten en medewerkers van L-Joy dancefactory bevoegd om toegang tot de dansschool te weigeren.


Bij L-Joy dancefactory dient een ieder zich respectvol te gedragen.

   

 


E-mailen
Bellen
Info